Savoury Blinis - Salmon

$3.00

 

Individual mini savoury blinis, topped with Salmon & Cream Cheese

$3.00 per blini

Minimum order 12